Biuro Obsługi Klienta (22) 300 24 00


banergospodarka
PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

8 Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Tytuł projektu:
„Budowa światłowodowej sieci internetowej dla 800 odbiorców końcowych w Legionowie”

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu użytkownikom końcowym w 98 budynkach na terenie Legionowa. Na skutek realizacji tego celu przynajmniej 800 użytkowników końcowych uzyska możliwość dostępu do Internetu.

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy: POIG.08.04.00-14-144/13-00

zapytanie ofertowe_1

zapytanie ofertowe_2

zapytanie ofertowe_3

zapytanie ofertowe_4

zapytanie ofertowe_4

zapytanie ofertowe_6

zapytanie ofertowe_7

zapytanie ofertowe_8

zapytanie ofertowe_9

zapytanie ofertowe_10

zapytanie ofertowe_11

zapytanie ofertowe_12

zapytanie ofertowe_13

zapytanie ofertowe_14

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa